Friday, 14/05/2021 - 17:42|
VĂN BẢN TỪ SỞ

Lịch công tác tuần

Từ ngày 10/05/2021 đến ngày 16/05/2021

Thứ/Ngày Nội dung TP.Tham dự
CƠ CẤU TỔ CHỨC
VĂN BẢN TỪ PGD&ĐT ĐÔNG HẢI

Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy tính bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên